Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Rozsah činností vykonávaných v rámci mimosúdneho vymáhania pohľadávok:


odborné posúdenie každého prípadu s prihliadnutím na právne predpisy,
vyzvanie dlžníka k úhrade v deň prijatia hlásenia pohľadávky,
rýchle nadviazanie kontaktu s dlžníkom s cieľom získať prísľub úhrady,
vyjednávanie a v prípade potreby uzavretie dohody o vysporiadaní s dlžníkom,
možnosť odobrania prístupu do Systému Trans.eu,
zverejnenie dlhu na zozname dlžníkov,