Monitoring platieb

Pečať mimosúdneho vymáhania TransInkasso:

Účinný nástroj prevencie
Častejšie úhrady faktúr v lehote splatnosti
Signál pre obchodného partnera o dôsledkoch oneskorenej platby