O TransInkasso

TransInkasso bolo založené v roku 2007 na podnet firmy Logintrans – prevádzkovateľa systému Trans.eu. Nástroje, ktoré ponúka Systém Trans.eu, využívajú výrobcovia, dopravcovia, logistika a špedícia z celej Európy.


TransInkasso

Konkurencia
v odvetví dopravy

Vysoká úspešnosť

  • Viac ako 80 % uhradených pohľadávok
  • Provízia len v prípade úspechu
  • Vyplatenie záväzkov v hodnote viac ako 79 400 000 €

Skúsenosti v dopravnom sektore

  • Viac ako 6 rokov podporujeme dopravné spoločnosti
  • Podpora pre viac ako 20 tisíc užívateľov systému Trans.eu
  • Viac ako 30.000 hlásení od dopravných firiem za rok

Európsky dosah

  • Spokojní klienti v 18 európskych krajinách
  • Odborníci so skúsenosťami v medzinárodnej doprave
  • Znalosť miestnych právnych predpisov

Vysoký stupeň špecializácie a pochopenie potrieb dopravného odvetvia je dôvod, prečo služby TransInkasso využívajú firmy z celej Európy. Každý rok sa vďaka nám skončia tisícky prípadov zaplatením pohľadávky.