Stiahnuť zmluvu

Skôr ako nahlásite prvú pohľadávku, stiahnite, vyplňte a odošlite dva rovnopisy zmluvy, ktorá poveruje TransInkasso zastupovať Vašu firmu.
Postupujte podľa nižšie uvedeného návodu, zaberie Vám to len pár minút.

Zmluva o poskytovaní služiebStiahnuť

Vyplňte povinné polia
a vytlačte dva rovnopisy zmluvy

Podpísané zmluvy a splnomocnenie
pošlite na adresu:

Transcash.eu SA
ul. Racławicka 2-4
53-146 Wrocław
Poľsko

Ak chcete proces urýchliť, zašlite kópiu podpísanej zmluvy na:
E-mail: alebo Fax: (+48) 71 722 01 25

Po odoslaní zmluvy použite formulár pre nahlásenie pohľadávky.
Pozrite sa, ako to urobiť