Súdne vymáhanie

Súdne vymáhanie realizujeme v rozsahu:

analýza dokladov
odoslanie predsúdnej výzvy na úhradu dlžníkovi
príprava a podanie žaloby
príprava ďalších podaní v súdnom a exekučnom konaní
získanie platobného rozkazu
dohľad exekučného konania